(79884_79885)

SKU 79884_79885
Shipping Weight 0.4000kg
Shipping Width 0.300m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.003000000m3